Jörgen Magnusson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-1428293
  • E-postadress: jorgen.magnusson@miun.se
  • Rumsnummer: MD429
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Religionsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Magnusson, J. (2021). The Gospel of Truth as the Gospel of the Saved Saviors : Gnosis from Daily Life to Cosmic Enlightenment. Gnosis: Journal of Gnostic Studies, vol. 6: 1, ss. 31-48.    

Magnusson, J. (2018). Mat och manikeism. Religion och Bibel, vol. 71-72, ss. 73-98.

Magnusson, J. (2012). Jesus fru ger ny syn på kyrkans kvinnor. Svenska dagbladet, : 120927, ss. Kultur Sid 4

Magnusson, J. (2012). Några reflektioner kring kunskapsbegreppet i Sanningens Evangelium från Nag Hammadi. TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA, : 2, ss. 202-206.  

Artiklar, recensioner

Magnusson, J. (2020). Wrestling with Archons : Gnosticism as a Critical Theory of Culture. Journal of early Christian studies (Print), vol. 28: 4, ss. 655-657.  

Magnusson, J. (2019). Jonathan Cahana-Blum, Wrestling with Archons: Gnosticism as a Critical Theory of Culture. Patristica Nordica Annuaria, vol. 34, ss. 111-115.  

Magnusson, J. (2011). Tite, Philip, Valentinian ethics and paraenetic discourse: determining the social function of moral exhortation in Valentinian  Christianity. Numen, : 58, ss. 758-761.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Magnusson, J. (2019). Leaving Religion in antiquity. I Handbook of Leaving Religion. Brill Academic Publishers (Brill Handbooks on Contemporary Religion). S. 43-54.    

Magnusson, J. (2016). Beyond righteousness and transgression: Reading the Gospel of Truth and the Gospel of Judas from an acosmic perspective. I Philosophy and the end of sacrifice. Sheffield : Equinox publishing (The study of religion in a global context).

Magnusson, J. (2014). Inledning. I Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 7-10.

Magnusson, J. (2012). Bortom vägs ände, eller klarsyntheten som förblindade : En analys av en så kallad akosmisk etik i Sanningens evangelium från Nag Hammadi. I Svensk exegetisk årsbok 77. Uppsala : Uppsala exegetiska sällskap (Svensk exegetisk årsbok). S. 225-254.  

Magnusson, J. (2010). Översättning. I Människor och makten 2.0 : En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad : Högskolan i Halmstad (Forskning i Halmstad). S. 150-154.

Konferensbidrag

Magnusson, J. (2014). In search for Sophia in the Gospel of Truth. Paper presented at the Nag Hammadi and Gnosticism workshop, Laval University Quebec, February 28-March 2 2014.  

Magnusson, J. (2014). New light on the historical Jesus in view of environmental consciousness.. Paper presented at the NIES X Research Symposium: Rethinking Environmental Consciousness: An International Research Symposium of the Environmental Humanities, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden 5-8 December 2014.

Magnusson, J. (2014). The Knowledge of God in the Gospel of Truth : The Embodiment of the Spiritual Law in Its Religio-Historical Context. Paper presented at the Nordic network for Coptic studies, University of Helsinki, 10-11 april 2014

Magnusson, J. (2011). Beyond righteousness and transgression. I Philosophy and the end of Sacrifice : Comparative and Phenomenological Approaches. Stockholm : (Stockholm Studies in Comparative Religion)  

Samlingsverk (redaktör)

Nyman, E. (ed.) , Magnusson, J. (ed.) & Strzelecka, E. (ed.) (2014). Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 1).