17 november invigs Grönborg!

Spara favorit 8 nov november 2016

Den 17 november invigs Grönborg. Varmt välkommen kl 16.30 att ta del av ett fullspäckat program!

Under kvällen står Kodjo Akolor för underhållningen, Isabelle McAllister är kvällens moderator och DJ Ojala spelar musik hela kvällen.
Kom och upptäck huset på ditt sätt; se de nya lokalerna, testa ny teknik och lyssna på spännande forskning om högaktuella ämnen:

17.20-17.30      Sundsvall, den nya smarta staden
Mattias O’Nils, STC
Internet of Things skapar helt nya möjligheter för näringslivs och offentliga myndigheter att effektivisera verksamheten och hitta nya affärer. Mittuniversitetet har ett unikt samarbete med Sundsvalls kommun och ett tjugotal organisationer där man tillsammans tar de första stegen mot den smarta staden. Prof. Mattias O’Nils leder samarbetet och berättar om hur man utvecklar en smart stad och hur stadens invånare påverkas.

17.30-17.40      CER - Mer än ett forskningscentrum
Peter Öhman, CER
Alla forskningscentrum ska bedriva forskning, men de kan syssla även med annat. Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) förenar branschnära forskning inom bland annat bankområdet med utbildningssatsningar och insatser för regional utveckling, allt tillsammans med privata och offentliga samarbetspartners.

17.40-17.50      Hållbara förpackningsmaterial – starka papper ersätter plast
Gunilla Pettersson, FSCN
Fossilbaserad plast är ett stort globalt miljöproblem. Haven fylls av plast som inte bryts ned och det påverkar flora och fauna samtidigt som klimatpåverkan ökar. Vid vårt forskningscentrum FSCN bedrivs forskning för att utveckla hållbara och starka förpackningsmaterial av papper som kan ersätta plastpåsar i affären.

17.50-18.00      Vad talar för att Sverige får en ”amerikansk” valrörelse 2018?
Lars Nord, DEMICOM
Det finns fortfarande stora skillnader mellan den politiska kommunikationen i Sverige och USA. Men samtidigt tecken på allt fler likheter: personfixering, populistiska strömningar, politisk misstro och dramatiserande medierapportering. Vilka amerikanska tendenser slår igenom tydligast i den svenska valrörelsen 2018?

Plats: Grönborg, innergården, Storgatan 73, Sundsvall
Arrangörer: Åkroken Science Park, Mittuniversitetet, SKIFU, Grönborg - på Hörnet

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu