Framtidsministern lärde om universitetets arbete för innovation

Spara favorit 15 mar mars 2016
Kristina Persson (S), regeringens framtidsminister besökte Mittuniversitetet och fick universitetets innovationsstödjande verksamhet presenterad.

Framtidsminister Kristina Persson besökte Campus Östersund och universitetets innovationsstödjande verksamhet den 14 mars. Då presenterades bland annat universitetets nya och unika modell för forskningsdriven innovation.

Universitetets innovationsstödjande verksamhet stödjer studenter att utveckla affärsidéer och starta företag och stödjer forskarna i arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat. Under de senaste åren har närmare 1,5 nytt företag startats varje månad av studenter och forskare som drivit produkt- och affärsutvecklingsprocessen med stöd av verksamheten.

- Det finns ett nytt fokus på innovation och nya modeller för att premiera samverkan och innovationsverksamhet inom högskolesektorn på ett helt annat sätt och det är positivt, inledde samverkanschef Robert Pettersson.

Framtidsministern fick också en presentation av det gemensamma arbetet mellan landets fyra nya universitet (Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Örebro universitet) i det gemensamma innovationskontoret Fyrklövern som nyligen utvärderades som ett av landets allra bästa.

Mittuniversitetets unika satsning på forskningsdriven innovation har väckt ett stort intresse. Syftet är att bidra till att öka nyttiggörandet av forskningsresultat genom att erbjuda forskarna möjlighet att överlåta ansvaret för nyttiggörandeprocessen till Mittuniversitetets holdingbolag, Miun Holding AB. En utlysning av forskningsmedel på fyra miljoner, där resultaten bedöms ha stor potential att skapa nytta och värde i samhället, har genomförts. Idag finns totalt 22 ansökningar och åtta prioriterade projekt.

- Klyftigt, forskarna är kanske mer intresserade av att fortsätta forska än att nå ut på en marknad, reflekterade Kristina Persson under mötet.

Två konkreta projekt, bland både forskare och studenter, presenterade sina steg ut på en kommersiell marknad där universitetets innovationsverksamhet har varit med och stöttat på vägen. AIM AB är ett nystartat företag i Östersund med fem anställda inom additiv tillverkning (3D-printing). Företaget utgår från den kompetens som byggts upp vid universitetets forskningscentrum Sports Tech Research Centre och siktar på att inom några år bli en skandinavisk kunskapsnod för additiv tillverkning


Lars- Erik Rännar en av forskarna bakom det nystartade företaget AIM AB.

Studenten Kevin Dunham presenterade sitt arbete med Östersunds kommun för att skapa nya och flexibla boendelösningar med hjälp av återvunna containrar på det nya bostadsområdet Storsjöstrand.

- Verkligen inspirerande, det är precis sådant här som en framtidsminister vill se, jag ska berätta om allt spännande som händer här för mina kollegor, menade Kristina Persson efter besöket.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu