"Låt Försäkringskassan slippa rehabiliteringsansvar"

Spara favorit 1 apr april 2016

Att ha ett delat ansvar för rehabilitering och återgång i arbete med Försäkringskassan upplevs av många arbetsgivare som oklart och förvirrande. Ansvaret för rehabilitering bör istället flyttas till arbetsgivaren och tillsynsansvaret till Arbetsmiljöverket. Det skriver John Selander professor vid Mittuniversitetet i en artikel på DN Debatt.

"Den samlade bilden är att Försäkringskassan inte axlar sitt ansvar på ett tillfredsställande sätt. Väntan är lång och aktiviteterna få. Kommunikationen med rehabiliteringens olika aktörer är bristfällig och samordningen av dessa fungerar inte. Rehabiliteringskedjan hinns inte med och Försäkringskassans utredningar har en inlåsande effekt som resulterar i längre, inte kortare sjukskrivningar."

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu