Rektors blogg: Situationen i Turkiet

Spara favorit 10 aug augusti 2016

Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm kommenterar i sitt senaste blogginlägg den rådande situationen för akademiker i Turkiet efter det misslyckade kuppförsöket som skedde för några veckor.

"Turkiets ledning må bry sig föga om vad ett universitet i Sveriges mitt uttrycker för synpunkt i denna fråga som är så kraftigt präglad av nationella spänningar och politiska kraftmätningar. Men, oaktat detta, så är det viktigt att vi som enskilt lärosäte uttrycker ett obevekligt motstånd mot politiska ingripanden som så tydligt åsidosätter den akademiska friheten." Läs hela blogginlägget här.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu