Trump större än Clinton i valbevakningen

Spara favorit 19 jan januari 2017

Donald Trump var betydligt mer uppmärksammad än Hillary Clinton i tre europeiska länders valbevakning. Det visar en jämförande studie som presenteras i en ny rapport från forskningscentret DEMICOM. Samtidigt var den mediala uppmärksamheten för Trump kraftigt negativ.

Det framträdande resultatet i studien är Trumps stora nyhetsvärde. Han dominerade medierapporteringen från valkampanjen i de undersökta länderna Italien, Sverige och Storbritannien. Trump var mer i fokus än Clinton, och han associerades oftare med politiska frågeställningar och personliga egenskaper än vad Clinton gjorde.

Det betyder inte att rapporteringen om Trump var gynnsam. Tvärtom var den kraftigt negativ, både vad gäller hans personliga egenskaper och politiska ståndpunkter. Totalt har 933 artiklar i utvalda tidningar analyserats i länderna, Sverige (289), Storbritannien (335) och Italien (309). 66 procent av alla artiklar i Storbritannien var negativa för Trumps del, 62 procent av de italienska artiklarna och 49 procent av de svenska artiklarna. De flesta artiklar som fokuserar på Clinton hade ett neutralt tonläge.

Trump var en oppositionell presidentkandidat och hans kontroversiella handlingar och yttranden sågs av medierna som nyhetsvärdiga och motsvarade deras krav på dramatiska, personliga och oväntade händelser. Clinton var istället en mycket ”vanlig” presidentkandidat.

– Den mest framträdande inramningen i rapporteringen har varit ”kapplöpningen” mellan de båda kandidaterna och mindre om deras politik. Europeiska medier kan inte ha samma krav på att detaljerat redovisa kandidaternas politik som om det hade varit ett nationellt val. Men jag tycker ändå att kandidaternas politik kommit i skymundan i bevakningen, säger Lars Nord, professor vid DEMICOM som genomfört den svenska delen i studien.

Studiens resultat pekar också på att mediebevakningen i de undersökta länderna har ett liknande intresse av att dramatisera, anpassa och kritisera politiska aktörer, trots skillnader i ländernas mediesystem och journalisternas roll.

Ta del av hela rapporten här. Lyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu