Tillfälligt stopp för antagning till socionomutbildning

Spara favorit 30 mar mars 2017

Mittuniversitetet gör ett tillfälligt uppehåll i antagningen av nya studenter till socionomprogrammet. Anledningen är att det finns behov av att frigöra tid för åtgärder som ska förbättra arbetsmiljön i personalgruppen vid utbildningen.

Antagningen av nya studenter till Socionomprogrammet i Östersund gör ett tillfälligt uppehåll inför höstterminen 2017. Personalgruppen vid programmet behöver utrymme för att förbättra den interna arbetsmiljön.

- Det är beklagligt att vi har hamnat i den här situationen. Vi vet att behovet av utbildade socionomer är stort, men vi är tvungna att vidta åtgärder som säkrar utbildningens framtida utveckling och som förbättrar personalens arbetsmiljö, säger Mats Tinnsten, tf. rektor.

Vid avdelningen har det under en tid rått en komplex arbetsmiljösituation. Det har föranlett insatser vid uppkomna situationer för att förbättra arbetsmiljön. Hela personalgruppen vid utbildningen kommer nu att omfattas av åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö. För att frigöra tid för detta behöver undervisningsuppdraget tillfälligt minskas och därför fattas beslut om att inte anta nya studenter på socionomprogrammet inför hösten 2017.

Studenter som redan studerar vid programmet berörs inte av beslutet, deras utbildning fortlöper som planerat. De personer som hunnit söka till programmet i den pågående ansökningsomgången kommer att informeras särskilt.

- Socionomprogrammet är en viktig utbildning för universitetet med många sökanden och ett stort behov på arbetsmarknaden. Vi är måna om att kunna återuppta antagningen till utbildningen och räknar med att anta nya studenter inför vårterminen 2018, säger Mats Tinnsten, tf. rektor.

Kontakt

Kicki Strandh, kommunikationschef,
070-346 59 87, e-post: 
kicki.strandh@miun.se

Debattartikel från personalen

Personal vid Avdelningen för socialt arbete skriver om sina synpunkter och reaktioner på beslutet i en debattartikel. Läs den här.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu