EU-stöd till innovationsprojekt med naturen som förebild

Spara favorit 31 maj maj 2017

Projektinitiativet SMICE har beviljats ekonomiskt stöd på närmare tre miljoner euro. Projektet vill bidra till att obrukbart avfall eller förkastade idéer får helt nya möjligheter att bli en bra affär eller en värdefull råvara.

SMICE är tänkt att bli ett gemensamt, gränsöverskridande ekosystem för att skapa en cirkulär omställning i Mittnorden. Projektet planeras pågå mellan 2017-2020 och leds av Region Jämtland Härjedalen och Sør-Trøndelags Fylkeskommun, och Mittuniversitetet är en samarbetspartner.

- Om vi vill åstadkomma ett hållbart systemskifte så måste hela systemet vara engagerat samtidigt. Att fokusera på delarna har hittills inte varit framgångsrikt. Naturen är smart, den cirkulerar och den återanvänder i ekosystem. Dagens konsumtionssystem är linjära, enkelriktade och förbrukar och förstör resurser. Vi behöver designa nya system med naturen som förebild som involverar alla människor, säger projektledaren på den svenska sidan, Erik Noaksson, Region Jämtland Härjedalen.

Förebilder för projektets modell är bland annat den styrkebaserade innovationsmodell som staden Cleveland i USA använder för att tillsammans ställa om en hel stad från kollaps till blomstrande utveckling.

- Vi har i flera år studerat och varit väldigt inspirerade av internationellt ledande praktik för att framgångsrikt accelerera och uppnå en mer hållbar utveckling i hela regioner och organisationer. Därför känns det fantastiskt att nu få förutsättningar att med ett tvärvetenskapligt team med forskare från både Kvalitetsteknik, Informatik och Ekoteknik vara med och utveckla liknande förmågor här i Mittnorden, säger Johan Lilja, Docent i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Övriga samarbetspartners är bland annat NTNU, Bygdeforsk, SINTEF, Nord Tröndelags Fylkeskommun, Näringshager (Treklynge i Meldal-Oppdal, matopplevelser i Orkdal och lokala resurser i Fosen), Connect Tröndelag, Norges Vel, Studieförbundet Vuxenskolan, Hushållningssällskapet och Mittnordenkommittén. 

Läs Region Jämtland Härjedalens pressmeddeland om SMICE här.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu