Något ökade anslag för Mittuniversitetet i höstens budgetproposition

Spara favorit 20 sep september 2017
Budgetpropositionens förslag till utbyggnad av utbildning 2018 beräknas totalt motsvara ytterligare 176 helårsstudenter för Mittuniversitetets del, vilket är den sjätte största utbyggnaden bland lärosätena.

Anslagsnivåerna för Mittuniversitetets verksamhet för 2018 föreslås öka med ca 24 miljoner kronor jämfört med 2017. Det visar regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Enligt budgetproposition för 2018 får Mittuniversitetet cirka 244 miljoner kronor i anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2018. Detta är en ökning med drygt 5 miljoner kronor jämfört med 2017. Även vad gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå får Mittuniversitetet en total ökning jämfört med 2017, cirka 19 miljoner kronor, varv cirka 14 miljoner kronor är nya medel som inte framkommit i tidigare förslag.

Anslagsutökningen för utbildning på grund- och avancerad nivå är knuten till flera olika typer av utbildningsutbyggnader, bland annat en generell satsning på utbyggnad av högskoleutbildningen i hela landet. I utbyggnaden ingår också ett särskilt uppdrag till elva lärosäten, däribland Mittuniversitetet, kring utökning av sommarkurser. Regeringen kommer att specificera uppdraget framöver. Totalt beräknas aktuella utbyggnader av utbildning för Mittuniversitetets del motsvara ytterligare 176 helårsstudenter, vilket är den sjätte största utbyggnaden bland lärosätena.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu