"SIMPLY Lean"-forskare har vunnit två Best Paper Awards

Spara favorit 8 sep september 2017

Forskare i projektet SIMPLY Lean, som finansieras av KK-stiftelsen, har vunnit två Best Paper Awards. "Capturing Value-based leadership in Practice: Insights from developing and applying an AI-interview guide" tilldelades Best Paper på den internationella QMOD 2017-konferensen för kvalitet, management och organisationsutveckling och "Design thinking to support value-based leadership for sustainable quality development" tilldelades Best Paper på International Canadian Quality Congress.

- Vi är stolta över de framgångar vi nått med våra företagssamarbetspartners i projektet som är finansierat av KK Stiftelsen, säger projektledaren professor Kristen Snyder. Vi har valt att rikta in oss på det vi kallar “Värderingsbaserat ledarskap” för att signalera att det är viktig för ledaren att jobba med värderingar och organisationskultur för att skapa bra förutsättning för hållbar företagsutveckling. 

Fem forskare från Mittuniversitetets avdelning för kvalitetsteknik (Bäckström, Hedlund, Ingelsson, Lilja, och Snyder) undersöker hur kvaliteten kan förbättras i svenska företag genom att utveckla en intern coachingsmodell för att stödja värderingsbaserat ledarskap. Med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat som visat att många kvalitetssatsningar misslyckas på grund av brister i ledarskapet, ville forskarna förstå vad som finns under ledarskapets yta för att kunna stödja företag i deras hållbara kvalitetsarbete. Genom att använda blandade metoder fann man i projektet ut betydelsen av att förankra ledarskap och beslutsprocesser i företagets värdegrund och organisationskultur.

Hittills har projektet, med sina fem medlemmar från Kvalitetsämnet lyckats producera över 10 papers som har presenterats vid internationella konferenser och några finns redan publicerade i internationella tidskrifter. 

För mer information om projektet och de publikationer som hittills publicerats, kontakta professor Kristen Snyder: kristen.snyder@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu