Lärarutbildningarna lockar kommunerna

Spara favorit 24 jan januari 2018
Så här såg det ut under Mötesplats Campus för lärarstudenter i juni 2017.

Ett 15-tal kommuner i regionen skickar representanter när Mittuniversitetet bjuder in till Mötesplats Campus för lärarstudenter. Satsningen är ett sätt att bidra till att stärka arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera nya lärare.

– Vi har bjudit in samtliga studenter på lärarutbildningarna och samtliga kommuner i vår region och som vi samverkar med i det regionala utvecklingsnätverket. Arrangemanget är ett önskemål från både regionens skolhuvudmän och från våra lärarstudenter, säger Åsa Bång, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk på Mittuniversitetet.

Mötesplats Campus gör det enklare för arbetsgivare som vill anställa lärare att träffa studenter. Det är till största delen representanter från kommuner i regionen som deltar, men även ett antal privata arbetsgivare väljer att vara med. Under dagen håller bland annat Skolverket en föreläsning och det ges möjlighet till direkta kontaktsamtal mellan student och arbetsgivare. En av kommunerna som väljer att besöka Mötesplats Campus är Timrå kommun.

– Vi ser det som ett perfekt tillfälle för oss att träffa arbetssökande under enkla former och få en direktkontakt med eventuellt blivande kollegor, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen på Timrå kommun.

Även Bergs kommun har valt att skicka representanter till Mötesplats Campus.

– För vår del är lärare en prioriterad målgrupp i vår rekrytering. Vi har höga ambitioner för vår utbildningsverksamhet och vårt mål är att vara en erkänt bra utbildningskommun. För att kunna vara det behöver vi ha nära kontakt med lärosäten och studenter, och därför är detta ett värdefullt tillfälle för oss att få den direktkontakten, säger John Estvik, rekryterare i Bergs kommun. 

– Vi har gjort en inventering av regionens behov av lärare fem år framåt. Utifrån denna är det ganska tydligt att det råder lärarbrist och stort rekryteringsbehov i de flesta kommuner. I synnerhet gäller det rekrytering av förskollärare, säger Åsa Bång, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk på Mittuniversitetet.

I nuläget finns exempelvis drygt ett 30-tal platsannonser till olika lärartjänster i Västernorrlands län på Arbetsförmedlingens sida Platsbanken.

Media är välkomna att delta under dagen.

NÄR? Onsdag 24 januari 2018 kl.11-14
VAR? Mittuniversitetet Campus Sundsvall, Innergården på Grönborg, Storgatan 73

Program

11.00-11.05 Mittuniversitetet hälsar välkommen till Mötesplats Campus
11.05-11.50 Skolverket berättar om sitt uppdrag och på vilket sätt man kan ha nytta av Skolverket som lärarstudent och som yrkesverksam lärare
11.50-12.15 Företagspitchar – utställarna presenterar sig kort
12.15-14.00 Mässa och mingel börjar, och parallellt genomförs kontaktsamtal

Kontaktperson:
Åsa Bång, koordinator Regionalt utvecklingsnätverk, Mittuniversitetet, 010-142 82 07

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu