Positivt besked från Universitetskanslersämbetet

Spara favorit 2 feb februari 2018

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gör bedömningen att Mittuniversitetet har de förutsättningar som krävs för att ge ämneslärarexamen i matematik och har därför beviljat Mittuniversitetets ansökan.

− Det är ett välkommet beslut som innebär att vi kan fortsätta med utbyggnaden av ämneslärarprogrammet, denna gång med inriktningar med matematik. Det gör programmet än attraktivare för potentiella studenter och det gagnar regionens skolhuvudmän och även oss som arbetar inom lärarutbildningen, säger Glenn Svedin, programansvarig ämneslärarprogrammet.

I oktober 2016 ansökte Mittuniversitetet om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 och gymnasieskolan i matematik. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, begärde därefter att Mittuniversitetet skulle komplettera sin ansökan och efter att detta gjorts har UKÄ fattat sitt beslut.

− Detta är något vi har sett fram emot, och som vi har arbetat med under en längre tid. Även grundutbildningen i matematik på Mittuniversitetet påverkas positivt när ämneslärarutbildningen utökas med matematik, säger Kerstin Gustafsson, avdelningschef vid avdelningen för matematik och didaktik.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu