Mittuniversitetet bidrar till utvecklingen av den nya myndigheten för digital förvaltning

Spara favorit 7 jun juni 2018

Organisationskommittén för bildandet av den nya digitaliseringsmyndigheten ser stora möjligheter till samverkan med Mittuniversitetet för att driva en positiv utveckling inom området. Förra veckan träffade de forskare, lärare och studenter från Mittuniversitetet för att hitta möjliga områden för samarbete.

I onsdags fick Mittuniversitetet besök av regeringens utsedda organisationskommitté som förbereder bildandet av den nya myndigheten för digital förvaltning. Syftet var att hitta möjliga samverkansområden inför uppbyggandet av den nya myndigheten som öppnar den 1 september i Sundsvall.

– Vi på Mittuniversitetet har stor kunskap om digitalisering och det känns fantastiskt roligt att samverka kring de här frågorna. Vi vill gärna bidra med kunskap om digitalisering som kan möta aktuella samhällsutmaningar, berättar Katarina Lindblad Gidlund, professor i informatik.

Dagens späckade schema innehöll presentationer utifrån hur Mittuniversitetet på olika sätt arbetar med digitaliseringsutmaningar för hela livet – för barn och elever, studenter vid högre utbildningar, förvärvsarbetare och medborgare samt pensionärer.

Några av programpunkterna handlade om hur unga tjejer inspireras till teknik, digitalisering i utbildningen och spelbaserat lärande. Dessutom presenterades flera olika samverkansprojekt där Mittuniversitetet tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv och innovationssystem arbetar för att främja bland annat digitalisering.

– Vi är så nöjda med dagen! Det gemensamma temat var passionen för samhällsutveckling, så det tar vi med oss. Det finns stora möjligheter att driva en positiv utveckling tillsammans utifrån våra olika erfarenheter, säger Sofie Arvidsson, utredningssekreterare på regeringskansliet.

Sofie Arvidsson poängterar också att det är nödvändigt med ett bra samarbete med akademin för att myndigheten ska lyckas med sitt uppdrag. Myndigheten ska bland annat bistå regeringen med bra beslutsunderlag – dvs. kunna analysera utvecklingen både bakåt och framåt i tiden. Dagen avslutades med en kreativ workshop där studenter från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi fick bidra med idéer och tankar kring myndighetens rekryteringsarbete – vilka kompetenser som kommer att behövas samt hur de bästa talangerna ska hittas.

– Myndigheten kommer att behöva rekrytera de allra vassaste inom digitalisering från alla delar av samhället och i alla åldrar, inte minst både från näringslivet och akademin. Här finns många möjligheter till samverkan, fortsätter Sofie Arvidsson.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu