Två förebilder blir årets alumner vid Mittuniversitetet

Spara favorit 10 okt oktober 2016

Anne Lundberg, vid den ideella organisationen Hej främling och Jonas Bäckström Arlestedt, utvecklingschef vid företaget Dewire är Årets Alumner vid Mittuniversitetet. De får utmärkelsen för sitt sätt att inspirera och vara en förebild för andra.

- Mittuniversitetet har många framgångsrika tidigare studenter och det är med glädje som vi kan utse två alumner som är goda förebilder och ambassadörer för universitetet, säger Anders Söderholm, rektor.

Anne Lundbergs medmänskliga engagemang har inspirerat många och kanske låg det bakom hennes val att läsa till socionom vid Mittuniversitetet. Idag är hon en drivande kraft bakom den ideella organisationen Hej främling som arbetar för en bättre tillvaro för asylsökande på en flyktingförläggning utanför Östersund.

- Socionomutbildningen har varit till stor nytta i mitt arbetsliv. Jag har under min tid efter examen mött väldigt många människor i de olika arbeten jag har haft och utbildningen har gett mig verktyg och bredare perspektiv för att möta människor, säger Anne Lundberg.

Utmärkelsen får Anne Lundberg för att hon är en god ambassadör för Mittuniversitetet och en stor förebild samt inspirationskälla för studenterna genom sitt stora engagemang och driv i de frågor hon brinner för och arbetar med.

Jonas Bäckström Arlestedt har efter en civilingenjörsexamen i datateknik haft en snabb karriär och ett fortsatt starkt samarbete med universitetet. Han har på flera sätt varit med och förbättrat universitetets samarbete med lokala företag och har målinriktat ordnat många examensarbeten, anställningar och projekt mellan IT-konsultbolaget Dewire Consultants och studenter vid universitetet. Utmärkelsen Årets Alumn får han för ett gott ambassadörskap, och som en förebild och inspirationskälla för dagens studenter. 

- Jag har studerat vid två andra universitet och det som sticker ut med Mittuniversitetet är närheten, den goda kopplingen till näringslivet och de fina lokalerna. Med närhet syftar jag både på möjligheten att ha en nära kontakt med lärare och professorer men också det geografiska läget, säger Jonas Bäckström Arlestedt, teknik- och utvecklingschef vid Dewire.

Årets alumner tar emot utmärkelserna i samband med Mittuniversitetets akademiska högtid. De håller en öppen föreläsning den 14 oktober 9.15 och 10.15, Peak Region Science Park, hus U, Campus Östersund

Anne Lundberg kommer även att föreläsa under Entreprenörskapsdagarna på Mittuniversitetet 18 oktober på temat Kreativ Integration – Hej främling!

Jonas Bäckström Arlestedt kommer att delta under Rekryteringsdagarna 17 oktober på campus Sundsvall och 9 november på campus Östersund för att inspirera till intressanta studentsamarbeten. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu