Hotade forskare kan ges fristad vid Mittuniversitetet

Spara favorit 28 nov november 2016

Mittuniversitetet har gått med i det globala nätverket Scholars at Risk. Det internationella nätverket av universitet och högskolor arbetar för att skydda utsatta akademiker och lärosäten i oroliga delar av världen.

Universitetsledningen fattade nyligen beslutet att gå med i Scholars at Risk (SAR) och en ansökan om medlemskap har skickats in till nätverket.

- Den akademiska friheten är hotad på många platser i världen och det finns forskare och lärare som lever på flykt. Att vara fristad åt hotade akademiker är något konkret som Mittuniversitetet kan göra för att värna akademisk frihet och ta ett aktivt ansvar, säger Susanna Öhman, dekan.

Som medlem i nätverket stödjer Mittuniversitetet arbetet för att skydda hotade forskare, för att förhindra attacker på högre utbildningar, samt för att främja den akademiska friheten globalt. I korta drag innebär det att universitetet tillsammans med andra i nätverket jobbar för att skydda utsatta akademiker, både genom att vara delaktig i det globala nätverket och genom att stötta verksamheten ekonomiskt genom en medlemsavgift.

Förutom ett finansiellt och moraliskt stöd kan Mittuniversitetet också välja att göra konkreta insatser, som att vara värdar för hotade forskare genom att tillfälligt låta dem komma till universitetet och undervisa, forska eller göra studiebesök. Arbetet för SAR kan också innebära att skriva överklaganden åt fängslade akademiker eller att bjuda in medlemmar för att dela med sig av sina berättelser.

- Vi kan exempelvis erbjuda doktorander vid utsatta lärosäten eller som själva är hotade att komma till oss för att kunna skriva sin avhandling under en tid, säger Susanna Öhman.

SAR-nätverket består av närmare 380 universitet och högskolor i världen och är representerat i 38 länder. Den svenska sektionen av SAR koordineras av Göteborgs universitet och 14 andra lärosäten ingår i den svenska sektionen.

Läs mer om nätverket ”Scholars at Risk”.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu