Beslutad budget och verksamhet för Mittuniversitetet 2017

Spara favorit 7 dec december 2016

Mittuniversitetets styrelse fastställde kommande års verksamhetsplan och budget vid sitt möte 7 december. De ekonomiska ramarna för 2017 tillåter en verksamhet i ungefär samma omfattning som 2016. Utbildningsvolymen väntas minska marginellt, medan de externa forskningsmedlen väntas öka jämfört med i år.

- Även om ungdomskullarna minskar nationellt, så är intresset för studier vid Mittuniversitetet på en fortsatt hög nivå. Därför är vår bedömning att det är tilldelningen av anslag snarare än söktrycket till utbildningarna som kommer att sätta en gräns för utbildningsvolymerna de kommande åren, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

Anslaget för grundutbildning under 2017 är 526 mnkr, vilket i stort sett är detsamma som för 2016. Regeringen har aviserat en kraftig utbyggnad av lärarutbildningen i landet de kommande åren vilket också påverkar verksamheten vid Mittuniversitetet.

- För vår del är utbyggnaden som presenterades i budgetpropositionen beräknad till tio mnkr när den är helt genomförd 2021. Det är välkommet och har bland annat underlättat starten av ämneslärarutbildningen i Sundsvall nu i höst, säger Anders Söderholm, rektor.

Anslaget för forskning vid Mittuniversitetet är 235 mnkr under 2017 vilket är samma nivå som 2016, då anslaget ökade med drygt 20 mnkr. Den externa forskningsfinansieringen väntas däremot öka under 2017. En ökning som ytterligare kan stärka forskningen och samverkan för tillväxt.

- Den nedgång i extern forskningsfinansiering som vi sett några år, när de regionala strukturfonderna inte hunnit starta sitt arbete, är bruten. Från nu och några år framåt är prognosen en ökning av extern forskningsfinansiering, 2017 beräknas den till 140 mnkr, säger Anders Söderholm.

Vid styrelsemötet avtackades också avgående rektor Anders Söderholm av styrelsen. Efter nästan nio år som rektor vid Mittuniversitetet väntar från årsskiftet nya uppdrag som generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund.

- Anders Söderholm har gjort ett fantastiskt arbete under de här åren vid Mittuniversitetet och vi önskar honom all lycka i den fortsatta karriären inom sektorn, säger Peter Nygårds.

Anders Fällström, vice rektor vid Umeå universitet tillträder som ny rektor 1 april 2017 vid Mittuniversitetet. Regeringen väntas inom kort fatta det slutliga beslutet.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu