Ny förskollärarutbildning startar vid Campus Östersund

Spara favorit 13 dec december 2016

En ny campusförlagd utbildning till förskollärare startar vid Mittuniversitetet i Östersund hösten 2017. Det är resultatet av ett samarbete mellan universitetet, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun som syftar till att möta den efterfrågan som finns på utbildade förskollärare.

Nu blir det lärarutbildning också på Campus Östersund när en ny förskollärarutbildning med 30 utbildningsplatser startar höstterminen 2017. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och tre och ett halvt års studier.

- Det finns en stor efterfrågan på utbildade förskollärare och det är glädjande att vi har hittat en lösning tillsammans med regionen och kommunen som gör det möjligt att starta i Östersund och bidra till kompetensförsörjningen inom ett viktigt yrkesområde, säger Anders Söderholm, rektor.

Satsningen på förskollärarutbildning är resultatet av ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Mittuniversitetet för att möta de behov som finns i den regionala kompetensförsörjningen. Satsningen blir också en del i det samarbetsavtal som Östersunds kommun har med Mittuniversitetet.

- Det här är en fråga som regionen, kommunen och riksdagsledamöter har drivit. Självklart är det här ett jättepositivt besked som är viktigt för Östersund på både lång och kort sikt, säger Östersunds kommunalråd AnnSofie Andersson (S).

Förskollärarutbildningen är en populär utbildning vid Mittuniversitetet med högt söktryck. Det fanns över 200 förstahandssökande till utbildningen vid Campus Sundsvall hösten 2016. Utbildningen i Östersund kommer att ha samma behörighetskrav, kvalitet och innehåll som den och ska också dela viss lärarpersonal med den. Intag av studenter till utbildningen i Östersund sker vid ett tillfälle, hösten 2017, och därefter ska satsningen utvärderas.

- Nya utbildningar är alltid bra för regionens utveckling. Vår medverkan är kopplad till att utbildningar av den här typen också bidrar till ökad attraktionskraft, samtidig som de kan bidra till att minska kompetensbristen inom ett viktigt område. Bra pedagoger kring våra barn i tidigt skede är en viktig förutsättning för att skapa trygga, vetgiriga och kreativa barn som tar med sig de erfarenheterna resten av livet. Med ytterligare en utbildning här i regionen skapar vi förutsättningar för fler att bosätta sig här, säger regionrådet Robert Uitto (S).

Den 15 mars 2017 öppnar ansökningsomgången för höstterminens utbildningar vid Mittuniversitetet. 

Kontakt

Anders Söderholm, rektor, Mittuniversitetet,
070-322 86 40

Lena Ivarsson, avdelningschef, Avdelningen för utbildningsvetenskap,
010-142 80 44

AnnSofie Andersson (S), kommunalråd,
070-598 32 35

Robert Uitto (S), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden,
070-962 73 64

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu