Dags för maraton i genusforskning

Spara favorit 16 feb februari 2016

10 timmar genusforskning – det blir det när Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet arrangerar ”Genusmaraton 2016”. Från morgon till kväll den 18 februari håller universitetets forskare korta presentationer om genusforskning.

Årets Genusmaraton är det femte i ordningen och det blir en sprängfylld dag med forskare och doktorander vid Mittuniversitetet som berättar om sin genusforskning under 15 minuter var. Årets övergripande ambition är att sätta periferin i centrumoch det sker i fyra olika teman:

  • Arbete, ekonomi och politik
  • Periferin i berättelsernas centrum
  • Hälsa, risk och familj
  • Att göra vär(l)den.

Tid: torsdag 18 februari kl. 08.30–18.15
Plats: N109 Fälldinsalen, Campus Sundsvall, sänds även live på miun.se.

Det blir också två boksläpp under dagen med introduktion av redaktörerna samt presentationer. I det första presenteras det senaste numret i Forum för Genusvetenskaps antologiserie ”Vem har makten att berätta? Reflektioner över tal och tystnad i tid och rum”. I det andra presenteras ett nationellt bokprojekt ”Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalismen”, där några av Mittuniversitets genusforskare medverkat.

I ett panelsamtal kommer Angelika Sjöstedt Landén från Forum för Genusvetenskap tillsammans med de inbjudna gästerna Mimie Märak, Helene Gedda och Madeleine Eriksson att reflektera över de sätt som genusordningar är sammanflätade med andra maktordningar rumsligt och territoriellt, med nordlig periferi som utgångspunkt.

Välkommen!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu