Europas 3D-forskare samlas på Mittuniversitetet

Spara favorit 17 mar mars 2016
3D-forskarna samlade vid sommarskolan i Plenoptic (kamerateknik) som genomfördes vid Mittuniversitetet 2013.

Den 21-23 mars samlas forskare från 26 olika länder på Mittuniversitetet i Sundsvall för att avrapportera slutresultaten från det fyra år långa forskningssamarbetet - COST Action 3D-ConTourNet.

Syftet med forskningssamarbetet har varit att skapa nya initiativ till forskning över landsgränserna som främjar utvecklingen inom 3D-multimedia. Det gäller allt ifrån kodning, distribution, mottagning, nätverksteknik och presentation i 3D. Det är universitet, forskningsinstitut och företag från 26 olika länder som har deltagit i projektet och arrangerat möten, workshops, forskarskolor och forskarutbyten.

Under projekttiden har forskare från Mittuniversitetet besökt andra forskargrupper bland annat i Tyskland och Finland. Mittuniversitetet var också värd för en sommarforskarskola inom Plenoptic (kamerateknik) sommaren 2013.

- Genom att delta i denna forskningssamverkan har vi synliggjort Mittuniversitetet och den forskning inom 3D-området som vi bedriver. Det har lett till att vi hittat nya viktiga samarbetspartner, säger professor Mårten Sjöström som ansvarar för projektet vid Mittuniversitetet.

Den 21 mars samlas alla forskare för ett sista tillfälle vid Mittuniversitetet i Sundsvall för att presentera slutresultaten av forskningssamarbetet. För Mittuniversitetets del har en viktig utkomst av samarbetet varit att universitetet tillsammans med sju andra europeiska universitet beviljats ett helt nytt forskningsprojekt där totalt 15 nya doktorander kommer att anställas. Två av dessa doktorander kommer att tillhöra Mittuniversitetet.

- Det har visat sig vara väl värt mödan att delta i det här samarbetet. Vi har fått ett nytt prestigefyllt forskningsprojekt, vi har varit i framkant på forskningskonferenser och bidragit till vetenskapliga sampublikationer. Vi kommer att arbeta för att delta i fler sådana forskningssamarbeten i framtiden, avslutar Mårten Sjöström.

Fakta om 3D-ConTourNet - ICT COST Action IC1105
Målet med projektet är att skapa ett samordnat forskningssamarbete på europeisk nivå, inom 3D multimedia. Innan projektet startade fanns flera enskilda FoU-insatser inom 3D-teknik i hela Europa utan närmare samarbete med varandra. Detta projekt har haft som syfte att dra dessa FoU-insatser närmare varandra för att skapa samverkan och öka kunskapsutbytet. Det har gjorts bland annat genom forskarutbyten, forskarskolor, konferenser, möten och workshop. Fördelen med en mer samordnad forskning är bland annat forskningen kan bidra till utvecklingen inom 3D-multimedia området som kan skapa en snabbare lansering av fler nya produkter och tjänster som kommer till nytta för slutanvändarna.  

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu