Avtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet för gemensam utveckling

Spara favorit 1 jun juni 2016

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj att anta förslaget om ett samverkansavtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

Samarbetet är en långsiktig och gemensam satsning för att stärka kopplingen mellan samhälle, näringsliv, kommunens verksamheter, grundutbildning och forskning. Det övergripande syftet är att utveckla utvalda tillväxt- och fokusområden samt öka attraktionen för både Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

För Härnösands kommuns del handlar det om utveckling för kommunens alla verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Aktuella områden är exempelvis skola, omsorg och integration. Dessutom ska fyra konkreta initiativ inom miljö och kompetens påbörjas.

- Det är viktigt för oss alla i Härnösand att vi har ett bra samarbete med vårt regionala universitet. Nu får våra verksamheter en bra möjlighet till utveckling med stöd av forskningen, säger kommundirektör Sofia Pettersson.

För Mittuniversitetet är regional samverkan både central och viktig. Genom att kombinera olika forskningsdiscipliner och det praktiska arbetet som utförs inom Härnösands kommun ges möjligheter att identifiera utmaningar och behov, formulera frågeställningar, bygga kunskap, utveckla, tillämpa och genomföra. Genom systematiska och naturliga relationer till offentlig verksamhet och näringsliv får universitetet möjlighet att utveckla profilområden med nationell och internationell legitimitet.

- Vi ser fram emot ett avtal om samverkan som är framtidsinriktat och som gynnar vår gemensamma utveckling. Det finns många samarbetsområden där Härnösands kommun och Mittuniversitetet är viktiga parter till varandra, säger Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet.

Den totala budgeten är 14 miljoner där parterna satsar 50 % vardera. Avtalet löper fram till och med juni 2020.

Attraktionskraft är ur ett tillväxtperspektiv den viktigaste komponenten och på önskelistan över kommande resultat finns bland annat företagsetableringar, minskad utflyttning och ökad inflyttning.

Kontakt

Sofia Pettersson, kommundirektör,
073-270 25 50, e-post: sofia.pettersson@harnosand.se

Anders Söderholm, rektor,
070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu