Mittuniversitetets samverkanspris till SCA

Spara favorit 22 sep september 2016
Björn Lyngfelt, SCA, tar emot Årets samverkanspris vid Sundsvalls Business Awards.

För andra året delar Mittuniversitetet ut ett samverkanspris till ett företag eller en organisation som aktivt samverkar med universitetets studenter och forskare. I år tilldelas SCA Forest Products AB ”Årets samverkanspris”.

Priset delas ut till en aktör som aktivt samarbetar med Mittuniversitetet kring utbildning, forskning eller utveckling. Pristagaren ska också kunna beskriva fördelarna för organisationens utveckling och tillväxt genom samarbetet.

- Det finns många aktörer som samverkar med oss och det är kul att uppmärksamma det på det här sättet. Samverkan är viktig för att stärka både forskning och utbildning vid universitetet och vi märker att det finns en förväntan i regionen att vi ska vara en synlig och tillgänglig aktör, säger Robert Pettersson, samverkanschef.

Priset delades ut under näringslivsgalan Sundsvalls Business Awards 22 september.

Motivering
”Vinnaren har länge samverkat med Mittuniversitetet, gör det aktivt idag och med ett långsiktigt fokus. Vinnaren är engagerad och närvarande både inom Mittuniversitetets forskning och utbildning genom att aktivt delta i forskningsprojekt, evenemang och aktiviteter med studenter. Vinnaren jobbar kontinuerligt tillsammans med Mittuniversitetet för att utveckla formerna för samverkan då det kommer att leda till ömsesidig utveckling och framgång.”

Övriga nominerade till priset
Sundsvalls kommun har ett stort och systematiskt engagemang i samverkan med Mittuniversitetet. Det syns bland annat i det samverkansavtal där kommun och universitet varje år satsar fem miljoner kronor vardera för att stärka kopplingen mellan samhälle, näringsliv, utbildning och forskning för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. I tillägg till detta är Sundsvalls kommun också aktiv i flera av Mittuniversitetets programråd, de deltar på mässor och andra aktiviteter som anordnas av universitetet, de finns representerade med mentorer i mentorprogrammet samt att de jobbar aktivt för att göra Sundsvall till en attraktiv studentstad.

Handelskammaren Mittsverige, deras strategiska arbete för att lyfta kompetensförsörjningsfrågan som en viktig framgångsfaktor för regionens tillväxt har lett till initiativet Kompetenskontraktet. Det är ett långsiktigt samarbete mellan regionens arbetsgivare och Mittuniversitetet som gör att studenter och företag kan träffas, vilket leder till båda parters utveckling. Det har hittills resulterat i bland annat över 100 examensarbeten och uppsatser, 50 praktikplatser, åtta traineeplatser, cirka 25 extrajobb, minst 35 företag har gästföreläst på Mittuniversitetet och cirka 30 företag har utsett mentorer.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu