Nya forskningsmedel till amorfa metaller och farthållning på sprintskidor

Spara favorit 20 sep september 2016

Nu delas de första medlen ut ur den nybildade forskningsstiftelsen ”Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling” vid Mittuniversitetet. I en första omgång fördelas medel till fyra olika projekt vid Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum.

Det var i början av 2016 som familjen Enström donerade 10 miljoner kronor till en forskningsstiftelse som ska främja forskning vid Mittuniversitetets forskningscentrum Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre i Östersund.

Stiftelsens styrelse har nu fattat beslut om finansiering av de första projekten:

  • Amorfa metaller – fortsatt forskning vid Sports Tech Research Centre för att tillverka större applikationer i amorf metall genom additiv tillverkning. Resultat från projektet väntas visa möjligheter till minskad vikt av fordonsdetaljer och utveckling av nya legeringar som lämpar sig för medicinska ändamål som exempelvis implantat.

  • Rättvis klassificering i parasport - för att säkerställa rättvisa tävlingsförhållanden vid Paralympics så finns ett stort behov av förbättrade klassificeringssystem för idrottarna. Projektet ska kombinera experimentella metoder med simuleringsmetoder för att nå ett steg längre för en mer rättvis klassificering i parasporten.

  • Metod och utrustning för kryobehandling av skelettcancer – en ny metod och ny utrustning för frysbehandling av skelettcancer ska tas fram i samarbete mellan Sports Tech Research Centre och Norrlands universitetssjukhus. Flera olika designförslag kommer att utvärderas i laboratoriemiljö innan en ansökan om kliniska studier på området kan göras.

  • Optimering av farthållning inom längdåkningens sprintdisciplin – med sikte på VM i Lahtis 2017 kommer forskare vid Nationellt vintersportcentrum att använda video och GPS för att analysera prestationen (ex. hastighet och delteknik på olika delar av banan, steglängd, stegfrekvens, position i gruppen). På så sätt kan generella och individuella strategier för farthållningen identifieras och användas för att optimera prestationen hos elitåkarna.

Forskningsstiftelsen delar årligen ut stipendier för forskning och forskare i de aktuella forskningscentrumen. De första stipendierna som nu har beslutats delas officiellt ut vid Mittuniversitetets akademiska högtid i Östersund 14 oktober.

Kontakt

Mats Tinnsten, prorektor,
010-142 83 30, e-post: 
mats.tinnsten@miun.se

Mikael Bäckström, centrumledare, Sports Tech Research Centre,
010-142 83 01, e-post: 
mikael.backstrom@miun.se

Kerry McGawley, centrumledare, Nationellt vintersportcentrum,
010-142 80 73, e-post: 
kerry.mcgawley@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu