Buller och bränder invigde det unika risk- och krislabbet

Spara favorit 15 nov november 2017
I det 64 kvadratmeter stora labbet vibrerade golvet under den simulerade storbranden där eld, stickande rök, påtaglig värme och utryckande räddningsfordon omgav gästerna.

De inbjudna gästerna befann sig mitt i en fullt utvecklad storbrand när Mittuniversitetets världsunika labbmiljö för risk- och krisforskning invigdes under onsdagen.

− Det nya labbet är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta som ett globalt universitet med regionalt engagemang. Regional samverkan har gjort det möjligt och flexibiliteten är fantastisk. Endast fantasin sätter gränser för hur vi och andra, oavsett var de finns, kan använda labbet, säger Susanna Öhman, dekan på Mittuniversitetet.

Arbetet med att utveckla RCR Lab inleddes redan 2014, men själva byggandet har pågått under 2017. Labbet ger möjlighet att simulera krisscenarion med en stark känsla av verklighet där alla sinnen stimuleras. All data och händelseförlopp samlas in i realtid via kameror, mikrofoner och annan teknik för att sedan kunna analyseras. Labbet ska användas för forskning, utbildning och innovation nationellt och internationellt.

− Mittuniversitetet är en utvecklingsresurs i regionen och det är därför rimligt att ha stora förväntningar på de avtryck som det nya labbet ska göra. Det blir en resurs på nära håll som också stärker våra ambitioner att attrahera nya evenemang och etableringar till regionen, säger Anders Edvinsson, kommunalråd Östersunds kommun.

Forskningslabbet är utrustat med visualisering i 360 grader i form av sömlös projicering på de vita väggarna, ett surroundsystem där ljudet kan komma från vilket håll som helst, vibrationer med hjälp av lågfrekventa ljud, miljöljus och effektljus, som blixtar och eldsken, rök för att simulera bränder, dofter för att förstärka upplevelsen, värmeaggregat för att förstärka brandscenarier och olika typer av rekvisita. 

 − Labbmiljön kommer att spela en viktig roll när det gäller förståelsen för vad som fungerar och inte fungerar i en kris. Att kunna följa hela kriser och i efterhand analysera alla vidtagna åtgärder kommer att ge oss ny och värdefull kunskap, säger Per Sundström, forskningschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Satsningen har finansierats av Mittuniversitetet, Östersunds kommun och EUs regionala utvecklingsfond och har utformats i samarbete med ett tiotal regionala företag och organisationer.

Kontaktpersoner:
Erna Danielsson, projektledare RCR Lab erna.danielsson@miun.se 010-142 81 32
Hanna Liljendahl, kommunikatör hanna.liljendahl@miun.se 010-142 87 91


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu