Internet of Things som motor för hållbar offentlig verksamhet

Spara favorit 29 maj maj 2017
Sebastian Bader, forskare vid Mittuniversitetet, installerar sensorer som kan larma och spåra oljeutsläpp i dagvattenledningar.

Hur kan man förbättra offentlig verksamhet med hjälp av Internet of Things? Den 30 maj samlas representanter från offentliga organisationer, företag och akademi för att diskutera utmaningar och möjligheter med IoT för dagens samhälle och ta del av lyckade exempel från regionen.

IoT-dagen, som är en del av konferensen Offentliga Rummet, syftar till att ge anställda inom offentlig verksamhet möjligheter att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering ur ett IoT perspektiv kan bidra till en samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Sundsvall är sedan länge en stark region när det kommer till IT-sektorn, vilket ger stora möjligheter för utveckling inom digitalisering.

- När det handlar om digitalisering generellt så går allt i ett väldigt högt tempo, och det är inget undantag inom offentlig verksamhet. För att inte halka efter är det viktigt att få dela erfarenheter och idéer med andra, både på lokal och nationell nivå, och det möjliggörs genom IoT-dagen, berättar Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls Kommun.

För att hänga med i utvecklingen är det viktigt att forskning, offentlig verksamhet och näringsliv samverkar och drar åt samma håll. Ett gott exempel på detta är det samverkansavtal som Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun har för gemensam utveckling och tillväxt som möjliggjort flera fallstudier och forskningsprojekt. Under dagen kommer tre fallstudier inom ramen för kommunala samverkansavtal att presenteras. De tre fallstudierna är:

- Ett intelligent avlopps- och dagvattennät” av MittSverige Vatten, Dewire och Mittuniversitetet
- ”Verktyg för stadskärneutveckling” av Handelsplats Härnösand och Mittuniversitetet
- ”Attraktiva stadskärnor” av Stadsparaden och Adal

IoT-dagen arrangeras av Mittuniversitetets forskningscenter STC tillsammans med Bron på Hotell Knaust. Deltagarna, som kommer från hela landet, får under dagen lyssna till föreläsningar, ta del av lyckade exempel från regionen där verksamheter utvecklats med IoT, samt möjlighet att diskutera området i en workshop och tillsammans få utforma nya tjänster och idéer.

Media inbjuds att närvara under IoT-dagen. Kontakta Christine Grafström på 072 – 210 32 12 eller Maria Rumm på 076 – 527 91 75 för mer information.

För fullständigt program: www.miun.se/stc/offentligarummet

Kort om Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Kort om STC Research Centre

STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, nästa generations mätsystem och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt andra universitet runt om i världen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu