Konsten att hantera vardagsrasism – en föreläsning av Maxida Märak inom Open Campus

Spara favorit 19 maj maj 2017

Maxida Märak beskriver sig som same, artist, aktivist, mamma och medmänniska. Den 22 maj föreläser hon i Östersund på Open Campus – en satsning på inkludering i samhället.

Under föreläsningen kommer Maxida Märak att berätta om sig själv och hur hennes omgivning och bakgrund har format henne att bli den hon är idag. Vi får en inblick i hennes samiska ursprung som alltid är central, men också i konsten att hantera vardagsrasismen. Under 2017 kommer Maxida Märek att vara Östersunds FKs konstnärliga ledare och guide i deras kulturakademi som syftar till att öka kunskaperna om urfolk och minoriteters ställning, historia och kultur.

Föreläsningen ingår i Open Campus, ett projekt som drivs i samverkan mellan Mittuniversitetet och Folkuniversitetet för att korta vägen till inkluderingen i samhället till jobb och egen försörjning för utrikesfödda. Projektet letar kontinuerligt efter samarbetspartners som delar samma värdegrund, och där var samarbetet med ÖFK självklart, berättar Lotta Brännström, projektledare på Mittuniversitetet för Open Campus.

– Under 2017 vill Östersunds FK lära sig mer om urfolk och minoriteters ställning, historia och kultur och har valt att ta ställning lokalt genom att fördjupa sig i samisk kultur. Individers trivsel och känsla av gemenskap är otroligt viktigt, en bro till gemenskap är förståelse för olika människors perspektiv och positioner, oavsett bakgrund. I föreläsningen berättar Maxida om sitt liv, jobb och sin tillvaro till stor del med ett samiskt perspektiv, och här tänker jag att vi har en dela att lära, säger hon.

Föreläsningen ges den 22 maj kl. 18:30 – 20:00, campus Östersund, sal F214

Vi välkomnar pressen att närvara.

Kontakt

Lotta Brännström, Projektledare Open Campus, Mittuniversitetet
E-post: lotta.brannstrom@miun.se
Tfn: 010-142 82 48

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu