Meriterad forskare får plats i revisorsnämnd

Spara favorit 27 jun juni 2017
Foto: Torbjörn Bergkvist

Peter Öhman, professor vid avdelningen för ekonomivetenskap och juridik vid Mittuniversitetet har blivit utsedd till ersättare i Revisorsnämndens tillsynsnämnd.

Regeringen har utsett Peter Öhman som ersättare för en av de nio ledamöterna i Revisorsnämndens tillsynsnämnd för de närmaste tre åren. Nämndens uppdrag är att fatta beslut om myndighetens föreskrifter liksom i frågor om disciplinär åtgärd, förhandsbesked och i andra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskild.

Peter Öhman är föreståndare för Mittuniversitetets ”Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER)”. Han forskar och undervisar primärt i frågor som rör redovisning och revision i privat sektor. Förutom sitt uppskattade samarbete med näringslivet har han vunnit utmärkelsen som bästa lärare av Mittuniversitetets studentkår.

Peter tillträder den 1 juli som ersättare för ordinarie ledamoten Jessica Östberg som är lektor vid Stockholms Universitet.

Kontakt

Peter Öhman, professor Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 86 77
E-post: peter.ohman@miun.se

Kort om CER

CER är ett centrum vid Mittuniversitetet som bedriver forskning i frågor som rör bank-, försäkrings-, pensions-, fastighets- och revisionsbranschen i Sundsvallsregionen. Målet är att vara ett av Nordens ledande kompetenscentrum inom de fem branscherna och bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. www.miun.se/cer

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu