Mittuniversitetet i Almedalen – ny kunskap för ett bättre samhälle

Spara favorit 14 jun juni 2017
Sundsvall

Den 5:e juli deltar Mittuniversitetet i Almedalsveckan. Vi bjuder in allmänhet och media till en rad samhällsaktuella seminarier där bland annat justitieminister Morgan Johansson deltar i en av debattpanelerna.

Genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar vill Mittuniversitetet bidra till ökad kunskap hos beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet. I åtta seminarier presenterar vi aktuell forskning och väcker frågeställningar som sedan är grund för debatt med inbjudna paneldeltagare, ofta personer med nationellt ledande positioner. 

Program

Besök www.miun.se/almedalen  för mer information samt komplett beskrivning av programmet, som fortfarande uppdateras

När: 5:e juli, 2017

Var: Björkanderska huset, Skeppsbron 24, sal F 20.
Ingen föranmälan krävs.

8.45–9.30  Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap

Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor
I panelen: Per Klingbjer, ordförande, Svenskt friluftsliv, Johan Ekroth, kommunikationschef, Friluftsfrämjandet, Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare, Svenska turistföreningen, Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, Ingrid Peterson, generaldirektör, Formas, Åke Iverfeldt, vd, Mistra, Saila Quicklund, riksdagsledamot

9.45–10.30 Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?

Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare
I panelen: Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, Torgny Persson, Skogsindustrierna, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, Johan Hultberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden (M)

10.45–11.30 Livet och arbetet för egenföretagare i Det jämställda landet

Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv
I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna och Morten Kulstad, ledare för Kulstad Maskin AS

11.45–12.30 Crime prevention – redefining policing strategies to increase community safety

Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, associated professor in criminology
Invited participants: Minister for Justice and Migration, Morgan Johansson, Peder Björk, Municipality council, Sundsvalls kommun, Anders Hall, head of the Development Unit at Swedish Police Service and Josef Wiklund, local police area manager in Sundsvall

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet

Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.
I panelen: Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, Mats Oscarsson, Mittuniversitetet.

14.00–14.45 En skola för medelklassen

Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015.
I panelen: Per Kornhall skoldebattör och författare samt Maria Rasmusson forskare vid Mittuniversitetet

15.00–15.45 Smutskastning i sociala medier – en vinnande strategi i valkampanjer?

Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation.
I panelen: Deltagare som jobbar med valkampanjer i svenska partier inför valet 2018.

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?

Medverkande: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor
Paneldeltagare: Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i KU

Skoledarutbildningens dag 5 juli, Campus Gotland

Under Almedalsveckan deltar också forskare från Mittuniversitetet på Skolledarutbildningens dag, ett samarrangemang mellan Rektorsprogrammet vid Mittuniversitet och flera andra aktörer på området.

Läs mer om program och innehållet i Skolledarutbildningens dag här: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

Kontakt

Kicki Strandh, kommunikationschef
Tfn: 010-1428814
E-post: kicki.strandh@miun.se

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu