Första antagningen till höstens utbildningar klar

Spara favorit 13 jul juli 2017
Sundsvall

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 9 700 antagningar beslutats.

När ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut i mitten av april hade cirka 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval, vilket var den tredje högsta noteringen någonsin vid en antagningsomgång till Mittuniversitetet.

Nu har drygt 9 700 antagningar genomförts i det första urvalet, cirka 3 500 på programutbildningar och 6 000 på kurser.

Mittuniversitetet har ett bra antagningsläge med ett högt söktryck som ger en stark utgångspunkt. Vi vet också att det sker många förändringar innan terminsstart, alla antagna väljer inte att starta sin utbildning och andra kan tillkomma, säger Anders Fällström, rektor.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade, det finns knappt 12 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 28 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 3 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 180 kurser.


Antagna till Mittuniversitetet i första urvalet HT 2017:

Sundsvall

Total: 2346
Program: 1805
Kurser: 481
Campusutbildning: 1187
Distansutbildning med fysiska träffar: 961

Östersund

Total: 2286
Program: 1470
Kurser: 827
Campusutbildning: 1356
Distansutbildning med fysiska träffar: 808

Annan ort*

Total: 5117
Program: 199
Kurser: 4807
 * avser i huvudsak distansutbildningar utan fast studieort

Populäraste utbildningarna – antal sökande till Mittuniversitetet 18 april HT :

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande) (ort)

  • Beteendevetenskapligt program (1 815) (Sundsvall)
  • Psykologprogram (1 620) (Östersund)
  • Förskollärare (967) (Sundsvall och Östersund)
  • Webbutveckling   (932) (Distans)
  • Sjuksköterskeutbildning (908) (Sundsvall och Östersund)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)

  • Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp)  (1 516)
  • Psykologi GR (A),  Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp)  (1 434)
  • Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp)  (1 424)
  • Juridik GR (A)– Juridisk översiktskurs, 15 hp  (1 391)
  • Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) (1 321) 

För mer information: www.antagning.se

Kontakt: Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, kicki.strandh@miun.se

Bilaga:

Första antagningen till höstens utbildningar klar[1].pdf

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu