Ökar valdeltagandet med hjälp av extrapengar?

Spara favorit 30 jan januari 2018

Mittuniversitetet får i uppdrag av regeringen att utvärdera hur de politiska partierna använder de pengar som skjuts till för att öka valdeltagandet i höstens allmänna val och vid valet till Europaparlamentet 2019. Under 2018 har 29,5 miljoner kronor delats ut till partierna.

Uppdraget handlar om att analysera hur partierna använt sina pengar, vilka grupper av röstberättigade som nåtts av information och att undersöka om insatserna ökat valdeltagandet.

– Vi ska fokusera på bland annat unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. Det är grupper som har haft lågt valdeltagande i tidigare allmänna val. Vi har haft liknande uppdrag i de två senaste riksdagsvalen och det är glädjande att vi får förtroendet i år igen, säger Lars Nord, chef för forskningscentret DEMICOM på Mittuniversitetet.

Sedan 1994 har regeringen fördelat särskilda medel till de politiska partierna för informationsinsatser för att öka valdeltagandet. Inför valet 2018 har 29,5 miljoner kronor avsatts till partierna och totalt 20 miljoner kronor har avsatts inför Europaparlamentsvalet 2019.

I Mittuniversitetets uppdrag ingår också att jämföra tidigare forskning på området och knyta an till annan relevant forskning om kommunikation i valrörelser.

Mittuniversitetet får 500 000 kronor för att analysera partiernas information i 2018 års val. Nya pengar kommer 2019 för att också undersöka hur valdeltagandet ser ut i det kommande EU-valet.

Regeringen har begärt en delredovisning den 1 april 2019 och en slutredovisning den 31 mars 2020.

Kontaktperson:
Lars Nord, forskningschef för DEMICOM, 070-550 93 33.

Läs mer

Valet 2018

Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu