Mittuniversitetet får nya lokaler i Östersund

Spara favorit 12 feb februari 2018
Illustration: GisteråSjöstrand Arkitektur

Mittuniversitetet och fastighetsägaren A4 Campus har skrivit ett hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna har inletts och här ska såväl kontor som undervisningslokaler rymmas. Inflyttning är beräknad till 1 juli 2019.

– Det är en efterlängtad och välbehövlig satsning där vi kan skapa en mer sammanhållen och modernare studiemiljö för våra campusstudenter. De nya undervisningslokalerna kommer att präglas av modern teknik och pedagogik och just nu pågår ett arbete tillsammans med personalen för att utforma de nya undervisningsmiljöerna, säger Lennart Johansson, fastighetschef på Mittuniversitetet.

På campusområdet uppförs två nya, sammankopplade fastigheter i två respektive tre våningar. De nya lokalerna är på drygt 2700 kvadratmeter och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan. Hyresavtalet är på tio år.

Byggprojektet är redan igångsatt och inflyttning är beräknad till 1 juli 2019.

– Studenternas Hus blir också en central del av projektet. Tillsammans med de nya byggnaderna så bildar Studenternas Hus ett nytt kvarter på campusområdet med ett gemensamt torg. I samråd med Mittuniversitetet och studentkåren arbetar vi också för att Studenternas Hus ska kunna vara öppet både dagtid och kvällstid, säger Thomas Fuchs, vd A4 Campus.

Där de nya lokalerna byggs har det tidigare funnits andra fastigheter. Dessa håller på rivas för att ge plats till mer ändamålsenliga lokaler.

– Saneringsarbetena är i stort sett avslutade och vi har inte hittat några miljöfarliga ämnen i marken, säger Thomas Fuchs, vd A4 Campus.

Kontaktpersoner:
Lennart Johansson, fastighetschef Mittuniversitetet, 010-142 83 20
Thomas Fuchs, vd A4 Campus, 070-331 77 46

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu