Avdelningen för psykologi (PSY)

Spara favorit 4 jan januari 2018

Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom psykologins olika områden.

Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet och Personal- och arbetslivsprogrammet. På avancerad nivå ger vi ett masterprogram med inriktning mot emotion, och vi erbjuder också forskarutbildning. Våra fristående kurser ges antingen som campuskurser eller som distanskurser (de flesta med en eller några tidsbestämda träffar online och/eller på campus).

Kontakta PSY-avdelningen

Avdelningschef:
Francisco Esteves

Postadress:
Mittuniversitetet
PSY
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1,
Hus P, plan 2

PSYexp@miun.se