Vår forskning

Spara favorit 22 aug augusti 2017

Forskning vid psykologiavdelningen är uppdelad i fyra övergripande kategorier: klinisk psykologi, emotion och kognition, utvecklingspsykologi, samt arbets- och socialpsykologi.

På psykologiavdelningen bedrivs såväl grundforskning som tillämpad forskning och interventioner. Vår forskning syftar till att fylla kunskapsluckor men också att utveckla metoder för att förbättra hälsa och välmående.

Ett viktigt mål är att skapa forskning för att förebygga, lindra, och bota mänskligt lidande och sjukdom. För att nå detta bedriver vi studier på grundnivå men också studier som involverar psykiatriska och psykosomatiska störningar, sensoriska och kognitiva dysfunktioner, etiologiska mekanismer och utvecklingsprocesser, samt förebyggande och behandlingsarbete.