U-CARE Gravid: Utvärdering av Internetgiven KBT vid förlossningsrädsla

Spara favorit 20 sep september 2017
Hålla i handen

I detta projekt jämförs internetgiven kognitiv beteendeterapi med standardvård vid förlossningsrädsla (samtal med barnmorska vid sk Auroramottagning).

Ungefär 15-20% av alla gravida kvinnor rapporterar en besvärande rädsla inför den väntande förlossningen. För kvinnan och hennes familj innebär detta många gånger ett stort lidande. Inom hälso- och sjukvården ses också konsekvenser i form av en ökad andel kejsarsnitt utan medicinsk indikation.

Projektet genomförs i tre medelstora svenska regioner och är ett samarbete mellan Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet, samt Avdelningen för psykologi och Avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Medarbetare vid avdelningen: Johanna Thomtén (docent), Örjan Sundin (professor), Elisabet Rondung (doktorand)

Projektledare: Christine Rubertsson, docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Kontaktperson: Elisabet Rondung