Våra program och kurser

Spara favorit 11 sep september 2017

Program

Psykologprogrammet (300 hp)

Psykologprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta med psykologisk utredning, konsultation och behandling på vetenskaplig grund. Programmet är dessutom både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag.

Personal- och arbetslivsprogrammet (180 hp)

Personal och arbetslivsprogrammet ger dig både praktiskt användbara kunskaper om människan i arbetslivet och den teoretiska grunden. I psykologi och sociologi, som är programmets huvudområden, får du grundläggande kunskaper och en särskild fördjupning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Kandidatexamen (180 hp)

Psykologi kan vara huvudområde i kandidatexamen. Basblocket (Psykologi GR (A) 30 hp) är obligatoriskt. Efter ytterligare kurser i psykologi och andra ämnen avslutas utbildningen med det obligatoriska fördjupningsblocket (Psykologi GR (C) 30 hp), som innehåller forskningsinriktade kurser och som avslutas med en uppsats (självständigt arbete).

Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion (120 hp, AV)

Vi erbjuder ett masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion. Programmet sker på distans med några obligatoriska träffar på Campus i Östersund.

Psykologi  
Kurs Nivå Hp
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7,5 hp Avancerad 7,5