Business Innovation Seminars

Spara favorit 15 jan januari 2018

Business Innovation Seminar 1 februari 2018

From mobility to health coach
Helene Svahn, VP Research and Innovation Permobil

The days a wheelchair is merely a tool to get from A to B are numbered – using sensors and user-adapted software the wheelchair becomes a health coach enhancing quality of life and diminishing injuries and pain.

Time 1 februari 11.00-12.00
Place Campus Sundsvall O111

The seminar will be in English this time. We will stream the seminar on the website if you can´t join us live. Welcome to listen!

Välkommen på Mittuniversitetets öppna seminarieserie Business Innovation Seminars som arrangeras första torsdagen varje månad.

 

Kommande seminarier

1 februari 2018

Helene Svahn
Forsknings- och Innovationschef Permobil
Campus Sundsvall O111

1 mars 2018

Jan Nordlöf
VD Colabitoil
Campus Sundsvall O111 

12 april 2018

Kent Juthberg
IBM
Campus Sundsvall O111 

3 maj 2018

Håkan Thorngren
OEM Business Manager
SICK IVP
Campus Sundsvall O111

Om Business Innovation Seminars

Business Innovation Seminars är en seminarieserie som arrangeras av forskningscentrum FSCN och STC vid Mittuniversitetet i samarbete med BioBusiness Arena och Fiber Optic Valley. Seminarierna är öppna för alla och vi hoppas att de ger kunskap och inspiration från framgångsrika entreprenörer och personer i ledande roller inom IT-branschen, skogsindustrin och biosektorn.

Vi bjuder in personer som på olika sätt har stor betydelse för att utveckla nya produkter, tjänster och varor som ligger nära våra forskningsområden och de regionala framtidsfrågorna. Seminarierna är gratis och vi filmar och visar seminarierna på hemsida för dig som inte kan delta på plats.

Business Innovation Seminar

Här kan du hitta alla föreläsningar från Business Innovation Seminar igen.

Business Innovation Seminar spellista på Youtube

Filmer från tidigare föreläsningar

Markus Mannström Stora Enso "Stora Enso and Transformation"
2 november 2017

Anders Kihl Ragn-Sells " Avfall och resurser i en cirkulär ekonomi"
7 oktober 2017

Ulrica Åhman och Bertil Rosqvist Skanska. "Att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld"
3 april 2017

Stefan Christiernin och Pavel Calderon, NEVS, "Förstklassiga elbilar för framtiden"
2 mars 2017

Mårten Hellberg Organoclick, "Från akademisk idé till börsnoterat företag"
2 februari 2017

Andreas Nordstrand, Technical Director Dockstavarvet, "Dockstavarvet - Building world class Aluminium craft, history, present and future challenges"
1 december 2016

Mats Nordlander, VD SCA Paper, "Is there a future for Paper?"
3 november 2016

Thore Lindgren, Affärsområdeschef Bioraffinaderi SEKAB, "Cirkulär ekonomi - Närodlad plast och drivmedel från skog"
1 september 2016

Björn Vedin, Site Manager och Carina Eriksson, Manager Process R&D and Synthesis Laboratory Expancel, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
"Från Innovation till Produktion"
7 April 2016

Inge Friberg, Compliance Engineer and Martin Grönblad, Product Manager Bucher Emhart Glass
"Using Process Automation for new Business Opportunities"
3 mars, 2016

Marita Niemelä, VP Strategy Valmet Pulp and Energy Business Line
"The future for Valmet and the forest industry"
4 february 2016

Magnus Hedin, Vice VD och affärsutvecklingschef SDC
"Skogsråvarans egna Google skapar nya affärsmöjligheter"
3 december 2015

Sven Löchen, VD RenFuel AB
"Grön Kemi och innovativa processer"
5 november 2015

Tommy Sundin, Chef för affärsutveckling och marknadsanalys på SCA Forest Products
”Affärsutvecklingens roll i skogsindustrins utveckling”
3 september 2015

Heikki Ilvespää, Vice President Research & Development, UPM Biomaterials
”Inom bioekonomi förädlas skogen till nya produkter”
7 maj 2015

Mathias Frenzel, Grundare och ägare till SWT Paper
”Utmaningen att skapa nya produkter genom samarbeten mellan företag och universitet”
26 mars 2015

Hannele Arvonen, VD Setra Group
”Den globala marknadens utmaningar och möjligheter”
5 februari 2015

Jonas Mårtensson, VD SCA Timber AB
”Ljusa framtidsutsikter men även tuffa utmaningar för sågverksindustrin”
4 december 2014

Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Holmen
”Att se möjligheter och utveckla dem”
6 november 2014

Jon Sintorn, VD Permobil
”Så jobbar vi med Business Innovation”
2 oktober 2014

From mobility to health coach

Helene Svahn Permobil

Följ seminariet på webben! Torsdag 1 februari 11.00-12.00. Filmen finns kvar efteråt också.

Frågor?

Har du frågor eller idéer om Business Innovation Seminars? Tveka inte att kontakta någon av oss:

Inger Axbrink - FSCN
Christine Grafström - STC

Finansiärer

Business Innovation Seminars