Statsvetenskap

Spara favorit 15 nov november 2017

Forskningen inom statsvetenskap vid Mittuniversitetet är profilerad mot frågor kring förändrade demokratiska förutsättningar och dess effekter.

På avancerad nivå förstärks kopplingen till den forskning som bedrivs inom ämnet.

Läs ämnets forskningsstrategi.Lyssna