Forskarutbildning

Spara favorit 8 nov november 2013

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet. Avdelningen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet har forskarutbildningar i två ämnen, statsvetenskap och sociologi.

Statsvetenskap

 

Sociologi