Forskarutbildning i statsvetenskap

Spara favorit 14 dec december 2017

Utbildningen på forskarnivå inom statsvetenskap har som främsta syfte att utveckla doktorander till självständiga forskare.

Platser på utbildningen utlyses på bland annat under Mittuniversitetets Lediga anställningar.

Forskarutbildning fram till licentiatexamen består av 120 högskolepoäng där 60 högskolepoäng motsvarar kurser och 60 högskolepoäng licentiatavhandling. Forskarutbildning fram till doktorsexamen består av 240 högskolepoäng där 90 högskolepoäng motsvarar kurser och 150 högskolepoäng motsvarar doktorsavhandling.

Den forskning som bedrivs inom statsvetenskap presenteras regelbundet i ämnets högre seminarier. Doktorander förväntas både regelbundet presentera sin forskning i detta sammanhang men också annars delta. Mittuniversitets doktorander i statsvetenskap deltar i Finlandssvenska forskarskolan som sker i samarbete med Åbo Akademi och Helsingfors Universitet.

Mer information och aktuell utbildningsplan nås via hemsidan för Rådet för utbildning på forskarnivå.

För eventuella frågor kontakta ämnesföreträdare Susanne Wallman-Lundåsen