Våra program och kurser

Spara favorit 27 jan januari 2017

Avdelningen för samhällsvetenskap bedriver utbildningar  i genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap. Läs mer om utbildningarna nedan.

Kriminologprogrammet ger dig kunskap om brottslighet, hur den uppkommer och hur brott kan förhindras. Huvudområdet är kriminologi som tillsammans med andra samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen ger dig grundläggande kunskaper för arbete i det kriminologiska fältet. 

Personal- och arbetslivsprogrammet utbildar dig till att arbeta med människor och utveckla deras potential. Ledarskap, organisation, arbetsmiljö, grupprocesser, lärande och kultur är bara några av de ämnen som behandlas. Programmet ges på campus Östersund.

Risk- och krishanteringsprogrammet utbildar dig till att arbeta med att hantera alla typer av risk- och krisfrågor. Programmet är det enda i sitt slag och du får en unik expertkompetens som är mycket efterfrågad i såväl offentlig och social sektor som det privata näringslivet. Programmet ges på campus Östersund.

Samhällsvetarprogrammet  utbildar dig till att kunna arbeta med alla typer av samhällsfrågor och utgörs huvudsakligen av studier i statsvetenskap och sociologi. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället organiseras, styrs och påverkar oss som individer och grupp. Programmet ges på Campus Sundsvall.

Förvaltningsjuridiska programmet består av statsvetenskap och juridik där kurserna är sammansatta för att ge dig goda kunskaper om offentlig förvaltning. Programmet ges på Campus Östersund.

Kriminologi  
Kurs Nivå Hp
Kriminologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi  
Kurs Nivå Hp
Sociologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Den svenska välfärdsstaten, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kvalificerad projektledning 30
Sociologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Statsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Grundnivå 15
Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Statsvetenskap GR (B), Ledarskap i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Statsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30