Alumnundersökning Kriminologprogrammet

Spara favorit 8 apr april 2015

Ett stort tack för att du vill svara på alumnundersökningen för Kriminologprogrammet. Genom att du svarar på undersökningen kommer du att bidra till att göra ett bra program ännu bättre. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och består av max 41 frågor. För att komma till enkäten klickar du på länken nedan. Vid frågor kan du kontakta Mia Lind.

Länk till enkätundersökningen