Konferens: Strukturerade och ostrukturerade riskbedömningar för våld

Spara favorit 5 apr april 2016

Välkommen till Mittuniversitetet och en konferensdag med temat: Strukturerade och ostrukturerade riskbedömningar för våld. En konferens som ges både i Sundsvall och Östersund. På denna sida hittar du information om konferensen och möjlighet att anmäla dig längst ner på sidan.

OBS! Anmälan till konferensen finns längst ner på sidan.

Slutresultaten från projektet ”Strukturerade och ostrukturerade riskbedömningar för våld” – finansierat av Brottsoffermyndigheten och utfört i samarbete med Polisen i Jämtland och Västernorrland – kommer nu för första gången att presenteras. Inom ramen för detta projekt har en strukturerad arbetsmetod för polisens brottspreventiva arbete med brottsutsatta för partnervåld, stalkning samt hedersrelaterat våld implementerats och utvärderats. Projektet har pågått under sju års tid (2009 – 2016) och har varit en stor framgång - bland annat då projektet erbjudit en unik möjlighet för poliser och forskare att arbeta tillsammans. Samarbetet har resulterat i ett flertal intressanta resultat och lärdomar, vilka kommer att sammanfattas och diskuteras (se program nedan). 

Konferensen vänder sig främst till berörda myndigheter och organisationer som i sin verksamhet kommer i kontakt med brottsutsatta. Således välkomnas representanter för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Brottsofferjourer, mans- och kvinnojourer, kommuner, landsting, ideella föreningar eller organisationer som arbetar med brottsutsatta samt andra på området intresserade.

Konferensen i både Sundsvall och Östersund

Denna konferens ges både i Sundsvall och Östersund för att fler ska få möjlighet att ta del av kunskap och diskussioner

- Mittuniversitetet Campus Östersund, sal F229, 23 maj 2016.
- Mittuniversitetet Campus Sundsvall, sal M108, 8 juni 2016.

Konferensen inleds med registrering från kl. 12:30. Programmet, med föredragen enligt nedan, inleds kl. 13:00 och avslutas cirka kl. 16:00.

Program

13:00-13:10 Introduktion
13:10-13:25 Att skydda brottsdrabbade för våld i nära relation i glesbygd.
13:25-13:40 Subtyper av partnervåldsförövare
13:40-13:50 Frågestund
13:55-14:10 Hur väl fungerar kontaktförbud som skyddsåtgärd?
14:10-14:40 Paus med fika
14:40-14:55 Samverkan mellan åklagare och polis
15:00-15:15 Polisens arbete med hedersrelaterat våld
15:20-15:35 Hantering av stalkning
15:40-16:00 Paneldebatt

Föredragshållare är de forskare som har arbetet i projektet: Susanne Strand, Docent i kriminologi, Örebro universitet, Jennifer Storey, Lektor i kriminologi, Mittuniversitetet, Joakim Petersson, Licentiand i hälsovetenskap, Mittuniversitetet, och Sofi Fröberg, Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet.

Anmälan

Anmälan till konferensen görs via formuläret nedan senast 17 maj.  Arrangemanget är kostnadsfritt men har du registrerat dig till som deltagare på konferensen och uteblir debiteras du en administrationsutgift på 200 kr. Resor till och från konferensen bekostas av deltagarna. Vi bjuder på fika.

Anmälan till konferensen