Avdelningen för socialt arbete (SOA)

Spara favorit 1 jun juni 2018
 Internationalisering

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Kontakta SOA-avdelningen

Tf. avdelningschef:
Francisco Esteves

Postadress:
SOA
831 25
Östersund

Besöksadress:
Studiegången 1
Hus L

SOAexp@miun.se