Avdelningen för socialt arbete (SOA)

Spara favorit 4 okt oktober 2017
 Internationalisering

Avdelningen för socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Avdelningens kärnverksamhet är grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Uppdragsutbildning

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos handläggande socialsekreterare. 

Mittuniversitetet genomför denna utbildning på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kursen ges på kvartsfart under fyra kursperioder om vardera 20 veckor, med start höstterminen 2016. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. Deltagare kan om de så önskar examineras för att erhålla högskolepoäng.

Kursen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Den är webbaserad och fysiska träffar genomförs på tre orter: Umeå, Sundsvall och Luleå.

Socialstyrelsen står för kursavgiften. Kurslitteratur och fika vid fysiska träffar ingår. Kursen behöver minst 16 deltagare för att kunna genomföras.

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta SOA-avdelningen

Tf. avdelningschef:
Susanna Öhman

Postadress:
SOA
831 25
Östersund

Besöksadress:
Studiegången 1
Hus L

SOAexp@miun.se

"Socialtjänsten ska inte fungera som angivare"

flykting, på flykt, migration, integration

Att lämna ut information om papperslösa strider mot de yrkesetiska principerna i socialt arbete.

Det skriver flera forskare vid Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet i en debattartikel i Svenska Dagbladet 13 dec, 2016. Detta efter att polisen ställt krav på personal inom socialtjänsten i Malmö.

Forskarna konstaterar att polisen den senaste tiden har begärt ut sekretesslagda uppgifter om papperslösa flyktingar för att verkställa utvisningar och flera familjers uppgifter har lämnats ut. Ur ett yrkesetiskt perspektiv kan det stå i strid med det uppdrag som socialarbetare har för att främja en ökad social rättvisa. Särskilt problematiskt blir det när ärendet rör barn/unga eller familjer med barn skriver de i artikeln. 

Läs hela debattartikeln här.