Vår forskning

Spara favorit 30 aug augusti 2013

I juli 2001 antog ‘The International Association of School of Social Work’ (IASSW) the ‘International Federation of Social Workers’ (IFSW) en gemensam definition av socialt arbete som innehöll deklarationen om att ‘principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete’.

Mot bakgrund av denna definition har forskningen inom socialt arbete som sin huvuduppgift att forska om social rättvisa och socioekonomiska orättvisorna i samhället och öka möjligheterna för integrationen av marginaliserade grupper. Detta inkluderar frågeställningar om de strukturella förhållanden som reproducerar orättvisor och sociala problem både på nationell och global nivå. Därför är socialt arbete ett sociopolitiskt ämnesfält där forskning och utbildning inte kan separeras från dess politiska konsekvenser.

Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet (SOA) ser sig som en del av ett internationellt forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att befrämja social rättvisa. Ökade internationell konkurrens och behovet av ny kunskap inom det alltmer globaliserade arbetsfältet nödvändiggör existensen av strategiska program för att möta dessa nya utmaningar. 

Forskningsprofilen på avdelningen för socialt arbete

Den ökade nationella och internationella forskning och utbildningen inom socialt arbete kräver att vi satsar våra resurser på de områden som vi kan hävda oss både nationellt och internationellt. Institutionens forskningsprofil ”Det sociala arbetets senmoderna utmaningar” har stor kapacitet att hävda sig och etablera sig som en profil som annars fattas i många andra nationella och internationella lärosäten.