Forskarutbildning

Spara favorit 3 okt oktober 2013

Innebörden i all forskarutbildning kan generellt sammanfattas med orden ny kunskap och vetenskaplig skolning.

I socialt arbete är den övergripande målsättningen att vinna kunskap för att vi bättre ska förstå den värld vi lever i och för att om möjligt förändra den till det bättre. För detta krävs både kritiskt granskande och självständiga forskare, något som den vetenskapliga skolningen förbereder för.

Den normala studietiden för filosofie doktorsexamen är fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel omfattande 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 150 högskolepoäng. Ett sätt att få en mer generell bild av hur det är att vara forskarstuderande är att ta del av Högskoleverkets doktorandhandbok.

Högskoleverkets doktorandhandbok