Forskningsprojektet Svenska muslimska församlingar

Spara favorit 8 maj maj 2013

Framväxten av muslimska församlingar i Sverige är en av de viktigaste förändringarna av den ideella sektorn i Sverige under de senaste tjugo åren.

Inte sällan beskrivs dessa muslimska församlingar som ett slags enklaver som isolerar nya svenskar och försvårar integration, en bild som fått stå oemotsagd på grund av frånvaron av mera omfattande undersökningar.

Forskningsprojektet Svenska muslimska församlingar ger en statistiskt representativ bild av dessa församlingars verksamheter och är den första studien av sitt slag i Europa. Projektet drevs av professorerna Kals Borell och Arne Gerdner, tidigare anställda vid Mittuniversitetet-.