Våra program och kurser

Spara favorit 17 jan januari 2017

Socionomprogrammet

 Från hösten 2011 erbjuder vi ett socionomprogram som tillvaratar det bästa från våra två tidigare. Vi behåller en profil med interkulturella och internationella perspektiv, men stärker också upp innehållet i förhållande till det som brukar hänföras till "klassisk" socionomutbildning.

Klicka på länken nedan för att komma till detaljerad information om socionomprogrammet. 

Magisterprogram i socialt arbete

Från hösten 2015 har erbjuder vi ettårigt magisterpogram. Socionomer som redan har 30 hp på avancerad nivå kan, om de vill hoppa över termin 1 och börja direkt på termin2. Ansökan till programmet sker via antagning.se.

Har du frågor om programmet vänd dig till Anneli Mårtenson anneli.martenson@miun.se

Program Nivå Hp
Magisterprogram i socialt arbete Avancerad 60
Socionomutbildning Grundnivå 210

Uppdragsutbildning

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Arbetet med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, och deras familjer, kräver hög kompetens hos handläggande socialsekreterare. 

Mittuniversitetet genomför denna utbildning på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kursen ges på kvartsfart under fyra kursperioder om vardera 20 veckor, med start höstterminen 2016. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. Deltagare kan om de så önskar examineras för att erhålla högskolepoäng.

Kursen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Den är webbaserad och fysiska träffar genomförs på tre orter: Umeå, Sundsvall och Luleå.

Socialstyrelsen står för kursavgiften. Kurslitteratur och fika vid fysiska träffar ingår. Kursen behöver minst 16 deltagare för att kunna genomföras.

Läs mer och anmäl dig här!