Anmälan

Spara favorit 21 jun juni 2016

Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp (avancerad nivå)

Kursen ges under 20 veckor (kvartsfart). Den är webbaserad och innehåller tre fysiska träffar. Den första fysiska träffen omfattar två dagar och de övriga två träffarna är en heldag vid vartdera tillfället. Kursen kan avslutas med intyg och examination för erhållande av högskolepoäng.

Kostnad

Kursen är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Socialstyrelsen. Deltagande i kursen är kostnadsfritt för deltagarna. Kurslitteratur och fika vid de fysiska träffarna ingår medan övriga kostnader betalas av deltagarens arbetsgivare (kommun).

Kursanmälan är bindande och kursanordnaren (avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet) förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få deltagare.

Anmälningsformulär

 Personuppgifter
Skriv hur länge du arbetat med myndighetsutövning som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Antal år och månader:
 Hemadress
 
 Arbetsplats
 
* Din närmaste chef

Kontakt

Ulf Engqvist, lektor i socialt arbete, kursansvarig
ulf.engqvist@miun.se, 010 142 80 75

Anneli Mårtenson. Studierektor
anneli.martenson@miun.se, 010 142 82 42