Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som undervisar i denna kurs hoppas att du ska finna dina studier i sommar meningsfulla och givande!

Kursplan: Litteraturvetenskap GR (A), Skönlitteratur i vård och socialt arbete, 7,5 hp

Kurskod: LI037G Anmälningskod: M2419
Ort: Sundsvall Studieform: IT-Distans
Kursperiod: 2018-06-11 - 2018-08-23

När du är registrerad kommer du att få tillgång till vår digitala kursplattform i Moodle. Om du av någon anledning behöver avbryta dina studier kan du också avregistrera dig själv inom tre veckor efter kursstart. Om du vill avbryta dina studier senare än tre veckor efter kursstart vänder du dig till oss lärare och humanvetenskapliga fakultetskansliet: humexp@miun.se. Fram till treveckorsgränsen ha

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen

Studentportalen är ditt viktigaste verktyg under dina studier vid Mittuniversitetet. Där hittar du information om kurser, utbildningsmaterial med mera. Det är också där du registrerar dig på varje kurs. Allt detta hittar du på www.miun.se/antagen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan

I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser

Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du i Studentportalen genom att klicka på länken ”Mina studier”, därefter väljer du alternativet ”Registrera på kurs” under "Verktyg". Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

OBS! Startar din kurs under perioden 5 - 18 nov (v.45-v.47) kommer du kunna registrera dig redan två veckor innan kursstart då Ladok kommer vara stängt under dessa veckorna på grund av systembyte.

Kursinformation
Så här är kursen upplagd:

Kursen går på halvfart, vilket innebär att du bör avsätta tid för cirka 20 timmars studier per vecka. Kursens distributionsform är IT-Distans:

https://www.miun.se/utbildning/kurser/Distanskurser-utan-traffar/

Detta innebär alltså att kursen läses helt över nätet, utan fysiska träffar. Ni kommer dels att arbeta med individuella insändningsuppgifter och grupprespons i diskussionsfora i Moodle, dels kommer vi att mötas i mindre studiegrupper vid två kortare nätseminarietillfällen via Adobe Connect. Inför dessa sammankomster ska du förbereda redovisningar med mera i enlighet med instruktioner i kursens arbetsbrev 1 och 2. Här följer datum för våra nätseminarier:

Seminarium 1 (via Adobe Connect):
Onsdag 27 juni kl. 08.15 - 17.00
Torsdag 28 juni kl. 08.15 - 17.00
Fredag 29 juni kl. 08.15 - 12.00

Seminarium 2 (via Adobe Connect)
Tisdag den 14 augusti kl. 08.15 - 17.00
Onsdag den 15 augusti kl. 08.15 -17.00
Torsdag den 16 augusti kl. 08.15 - 12.00

Gruppindelning samt exakta tider för respektive studiegrupp återkommer vi till så snart registreringslistorna är klara.

Instruktioner till Adobe Connect, och länkar till våra nätseminarier, finner du i Moodle i god tid innan det första seminariet. Det är mycket viktigt att du gjort erforderliga tekniska förberedelser, så att din teknik fungerar.
...

Grundläggande kursinformation, såsom kursplan, studiehandledning med mera, finner du i Moodle. Till att börja med ska du arbeta med kursens inledande uppgifter A-D, som du hittar sist i detta välkomstbrev. Dessa sätter du med fördel igång med så snart som möjligt. Frågor om dessa och annat kursrelaterat kommer du att kunna ställa i ett forum för frågor och svar samt meddelandefunktionen i Moodle.
...

Vill du redan nu börja skaffa litteratur, kan du titta i kursplanens litteraturlista. Kursens vetenskapliga kompendietexter finns tillgängliga i pdf-format på kursplattformen.

Obs! Viktigt! Följande titlar i litteraturlistan (se kursplanen) är fritt valbara:

Olsson, Hagar, Chitambo, Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2004 (orig. 1933)
Schlink, Bernhard, Högläsaren, valfri utgåva (orig. 1995)
Mannheimer, Sara, Reglerna, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008

Följande texter utgår:
Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld. Folksagornas innebörd och betydelse,
Stockholm: AWE/Geber, 1978. Följande avsnitt läses: ”Inledning” (s. 7-27); ”Livet
förutspått i vårt inre”, (s. 31-36); ”Hans och Greta” (s. 191-200) samt ”Skönheten och
odjuret” (s. 358-366)
Sagor: ”Hans och Greta” samt ”Skönheten och odjuret”, valfri version

Här följer instruktioner till kursens inledande uppgifter A-D:

De färdiga uppgifterna A-D lägger du senast den 18 juni ut i ett därför avsett diskussionsforum i Moodle i ett samlat dokument. Till och med den 20 juni tar du del av och kommenterar kortfattat dina studiegruppkamraters inledande uppgifter A-D.

Ta också gärna del av de två introduktionsföreläsningar som finns tillgängliga i Moodle. De ger en god bakgrund till kursens ämnesfält och till de uppgifter du kommer att arbeta med.

Skrivrekommendation: Läsvänligt typsnitt (till exempel Times New Roman eller Calibri), 12 punkter, 1½ radavstånd.

Uppgift A-D:

A. Skriv några rader om dina förväntningar på kursen; vad du önskar att denna ska tillföra dig. Omfång: Cirka ½ sida.

B. Erinra dig ett berörande läsminne (valfri skönlitterär genre – lyrik, roman, novellsamling, dramatik…). Läs om den valda texten och reflektera över på vilket vis och varför just denna text berört dig. Minns du kanske något av lässituationen (läsmiljö, dofter, lukter, ljud…)? Reflektera även över dina erfarenheter av boksamtal i grupp (i skolan, bokcirkel, andra former av litteratursamtal i grupp). Omfång: Cirka 1 sida.

C. Läs Lygia Bojunga Nunes Den gula väskan och reflektera särskilt över

skrivandets betydelse i den unga huvudgestalten Rakels liv? Hinder för hennes skrivande? Lösningar?

dina egna erfarenheter av skönlitterärt skrivande? Skrivandets betydelse för dig?
Drivkrafter och motiv till ditt skrivande?

dina erfarenheter av skrivande i grupp (i skolan, via studieförbund, högskola/universitet eller annat sammanhang)?

Omfång: Cirka 1½ sidor.

D. Läs Ola Sigurdson & Annica Sjölander (red.), Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv - https://ckh.gu.se/publikationer, Göteborg: Göteborgs universitet, 2014. Bestäm dig för tre ”guldkorn”, som du finner särskilt angelägna, i denna bok (tillgänglig även som pdf i Moodle), och reflektera över dessa. Omfång: Cirka 1 sida.

Lycka till!

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. portal.miun.se/introduktionsveckorna

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: https://portal.miun.se/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursansvariga lärare är Ulrika Lif och Helen Asklund. Vi ser fram emot en givande sommar tillsammans med er! Varmt välkomna att kontakta oss med eventuella frågor och reflektioner inför kursen och under studiernas gång.

Lycka till!

Bästa hälsningar,
Helen Asklund & Ulrika Lif

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

HUV kontakt