Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursplan: Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

Kurskod: HI030G Anmälningskod: M2059
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-08-18

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Varmt välkommen till sommarkursen Rasismens historia. Den börjar måndag 10 juni och avslutas fredag 16 augusti och är uppdelad i två moment, moment 1: "Rasismen, upplysningen och kolonialismen" (v. 24-28) och moment 2: "Rasimens djupa strukturer. Den moderna rasismen i Europa och Nordamerika", (v. 29-33).

Det övergripande syftet är att ge en orientering om rasismens historia, att problematisera och diskutera den förändrade synen på ras över tid. I kursen studeras vetenskaplig debatt om rasismen, och flera ståndpunkter i forskningen om rasismens historia analyseras med målet att ge kursdeltagarna förmåga att reflektera över olika forskares ställningstaganden i denna fråga.

Kursen är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar. I stället kommer Lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig vid kursstart. På Moodle kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i olika diskussionsfora.

Kursen är upplagd med inlämningsuppgifter som baseras på kurslitteraturen. Inhandla eller låna litteraturen i god tid innan momenten startar. Moment 1 kommer innehålla veckouppgifter och en större avslutande hemtentamen. Det är extra viktigt att ni skaffat Fredricksons bok ”Rasism: En historisk översikt” innan kursen startar. Boken, som ger en grundläggande överblick och introducerar några av de frågeställningar som vi kommer att behandla under kursen, läses under första kursveckan.

Litteraturlista, moment 1:
Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet, Ordfront förlag, 2017
George M. Fredrickson, Rasism: En historisk översikt, Historiska media, 2003 (Finns att köpa som e-bok eller på engelska)
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, Studentlitteratur, 2017 (Valda delar)
Sven Lindqvist, Utrota varenda jävel, Bonniers, 2011 (Äldre upplagor fungerar också)
Lennart Lundmark, Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, 2007 (http://www.lennartlundmark.se/file/rasbiologi1.pdf/rasbiologi1.pdf)

Litteraturlista, moment 2:
Frantz, Fanon, Svart hud – vita masker, Daidalos, 1997
Malik, Kenan, Strange Fruit: Why Both Sides are Wrong in the Race Debate, Oneworld, 2008
Said, Edward W, Orientalism, Ordfront, 2003
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, Studentlitteratur, 2017 (Valda delar)

(Ytterligare någon artikel kan tillkomma)

Har ni frågor som rör första momentet, kontakta Per Hammarström, per.hammarstrom@miun.se. Rör frågorna specifikt det andra momentet kan ni vända er till Christian Gredov, christian.gerdov@miun.se.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kursen!
/Per Hammarström (moment 1) och Christian Gerdov (moment 2)

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Per Hammarström