Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag har glädjen att berätta att du blivit antagen till kursen Kriminalitetshistoria på Mittuniversitetet. Kursen börjar måndagen den 10 juni och avslutas fredagen den 12 juli. Kursen ges på helfart. Förhoppningsvis kommer du uppleva undervisningen meningsfull och angelägen. Kursen ger grundläggande kunskaper om kriminalitetens utveckling i Sverige och övriga Europa från medeltiden till våra dagar.

Kursplan: Historia GR (A), Kriminalitetshistoria, 7,5 hp

Kurskod: HI039G Anmälningskod: M2089
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-06-10 - 2019-07-14

Jag som undervisar på kursen heter Glenn Svedin. Jag är universitetslektor i historia, och har brottslighet som "specialitet". Om du inte avser att läsa kursen ber jag dig redan nu att gå in på www.miun.se/aterbud och tacka nej till din plats. Då vi kan ge din plats till en annan student. Kursen är nämligen mycket populär, och långt ifrån alla som sökt har tyvärr kunnat antas.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är en nätkurs (IT-distans) och innehåller således inga fysiska träffar. I stället kommer Lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig. På Moodle kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i diskussionsforum. För att du ska komma åt kursen i Moodle behöver du först registrera dig på kursen i Studentportalen på www.miun.se (det kan du göra först två arbetsdagar innan kursen börjar, vilket är först torsdag vecka 23). Då kommer du inom 1 arbetsdag att få tillgång till kursen. För att komma åt kursen loggar du alltså in i Studentportalen. Om du har registrerat dig på en kurs kommer den att visas i rutan "Mina kurser" i Lärplattformen.

För Dig som önskar, och behöver hjälp att komma igång, så kommer jag att introducera kursen och uppgifterna vid två tillfällen under vecka 24. Detta kommer att ske via ett verktyg som heter Zoom. En länk kommer du att finna i Lärplattformen Moodle. Har Du några frågor innan vecka 24 är det bara att maila mig på glenn.svedin@miun.se.

Vecka 24 kommer att vara en introduktionsvecka. Vecka 25-27 kommer ni varje vecka att ha en uppgift att arbeta med. Detta innebär att kurslitteraturen kommer att behandlas successivt veckovis. Till dessa skriftliga uppgifter kommer varje vecka ett seminarium (via nätet) att erbjudas, där vi diskuterar veckans frågeställningar tillsammans, och då du som student kan få handledning med veckans uppgift. Seminarierna fungerar således som lärtillfällen. Den sista veckan avslutas kursen med en hemtentamen, där kunskaperna från veckouppgifterna ska användas och fördjupas.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till en spännande och mycket populär sommarkurs på Mittuniversitetet!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Glenn Svedin
Glenn Svedin
Universitetslektor i historia
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
Mittuniversitetet
glenn.svedin@miun.se